GranTOOL szerszámok2024. április 20., szombat

Adatkezelési tájékoztató

Rövidített adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2020. november 19.

Ez egy felhasználóbarát összefoglalója – és nem helyettesítője – az utána következő oldalakon található jogszabály barát adatkezelési tájékoztatónak.

Kik vagyunk?

Cégnév: Grantool Kft.
Cím: 9027 Győr Gesztenyefa utca 4.
Ügyvezetők: Lukács Gergely és Siket Sándor
Email: ugyfelszolgalat@grantool.hu
Telefon: +36 (96) 528-091

Mit csinálunk?

Jogait tiszteletben tartjuk, kéréseit a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni. Adatait úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.

Magyar vállalkozásként szerszámkereskedelemmel foglalkozunk. Személyes adatainak védelme számunkra kiemelten fontos szempont.

Adataira vigyázunk, titkosított csatornákon mozgatjuk és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel más célra, mint amire megadta azokat.

Van weboldalunk, mérjük használatát, naplózunk biztonsági okokból, van online marketingünk célzott kampányokkal, kezeljük megadott adatait.

Ha kéri, azonosítás után kiadjuk adatait. Ha kéri, töröljük adatait.

Szolgáltatásaink

Webáruház / weboldal

Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím, megtekintett oldalak). Google Analytics segítségével követjük mit néz, hogy egyre több számára is érdekes tartalmat tudjunk gyártani (cookie/sütik). Facebook és Google AdWords sütik kerülnek böngészőjébe, később Grantool hirdetéseket láthat ezen szolgáltatókon keresztül. Ezeket az adatokat 365 nap után töröljük.

Hírlevél

E-mail címe és neve megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. Emailben tájékoztatjuk szakmai hírekről, akcióinkról és rendezvényeinkről. Minden hírlevélbe teszünk leiratkozó linket, hogy ha meggondolja magát bármikor lemondhassa. Adatait leiratkozásig tároljuk.

Ingyenes workshop

Ha jelentkezik neve, e-mail címe és telefonszáma megadásával ingyenes workshopunkra, arról ezeken a csatornákon tájékoztatni fogjuk. Munkatársaink keresni fogják az Ön által megadott elérhetőségein, hogy workshop időpontot egyeztessenek. Ha bármikor jelzi, hogy elég volt, többet nem keressük; ha kéri, adatait töröljük. Egyéb esetben adatait leiratkozásig tároljuk.

Rendszer használatát biztonsági okokból naplózzuk. Az adatokat különböző részletességgel 3 évig őrizzük meg.

Részletes adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Grantool Kft.
Cég teljes neve: GRANTOOL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 9027 Győr Gesztenyefa utca 4.
Ügyvezetők: Lukács Gergely és Siket Sándor
Email: ugyfelszolgalat@grantool.hu
Telefon: +36 (96) 528-091
Weboldal: https://www.grantool.hu/
Cégjegyzékszám: 08 09012491
EU Adószám: HU 13354378

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A Grantool Kft. elektronikus felületein (https://www.grantool.hu, https://www.toolontool.hu,https://tooler.com, https://www.gorgozes.hu, https://www.hajtottszerszamok.hu, https://www.satuk.hu, https://kiesztergalas.hu, https://www.tokmanyok.hu, https://www.szerszatartok.hu, https://szogfejek.hu, https://www.dorzsarak.hu, https://www.meroeszkozok.hu Facebook hirdetések, AdWords hirdetések) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyokbr.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a Grantool Kft. számára. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel, illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a Grantool Kft. számára.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Grantool Kft. számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például a ugyfelszolgalat@grantool.hu e-mailcímre küldött kéréssel.

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

Amennyiben űrlap kitöltésével megadja adatait és jelzi érdeklődését a Grantool Kft. termékei, illetve szolgáltatásai iránt, jelentkezése szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelése jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt, ha nem kéri a folyamat megszűntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

Vásárlás esetén szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben rendelést ad le a Grantool Kft. felé, akkor az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek az irányadóak. Ebben az esetben a Személyes adatkezelése jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonja vissza az adatai kezelésére adott hozzájárulását a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelése jogalapja ismét megváltozik és Személyes adatait a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adatait.

Jogai

Az alábbi jogok illetik meg. Ezek kapcsán megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

Tájékoztatás joga

Kérheti, hogy tájékoztassuk az általunk kezelt személyes adatairól. Hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz.

A felhasználói fiókjában megadott Személyes adatok az Ön profil oldalán megtekinthetők.

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az ugyfelszolgalat@grantool.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk Önt azonosítani.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

Hozzáférés joga

Ha kéri, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphat az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a ugyfelszolgalat@grantool.hu címre küldött e-mailben kérheti Személyes adatai helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheti az általunk kezelt Személyes adatai törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy Személyes adatait kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Személyes adatait kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az Ön által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható a Grantool ügyviteli szoftvere által biztosított formátumban (XML/XLS/CSV) részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen

 • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges;
 • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
 • vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Személyes adatok

Adatfeldolgozóként tároljuk az Ön által a Webshop-ban rögzített adatokat.

Adatkezelés célja

 • Jogai védelme.
 • Beazonosítása, kapcsolattartás Önnel.
 • Jogosultságai azonosítása.
 • Az Ön számára küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület, iparág, cég típus, döntési szempont és munkakör alapján célzott, releváns üzenetek biztosítása.
 • Ügyféltámogatás, tanácsadás, termék bemutatása, kérdések megválaszolása.
 • Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés. Ez alapján tartalomfejlesztés és termékfejlesztés koordinálása, hogy valóban használt funkciók, valóban olvasott tartalmak készüljenek.
 • Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.
 • Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.
 • Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

Kezelt adatok

Kezeljük az Ön által megadott adatait:

 • Név
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Weboldal
 • Számlázási cím, telephely
 • Szállítási cím
Naplózunk adatokat biztonsági okokból:
 • Megtekintett oldal/funkció
 • Pontos időpont
 • IP cím
 • Böngésző süti / cookie

Profilépítés marketing célból

A profil építés az Ön által megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az általunk küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találja. Mi sem szeretünk általános, nem nekünk szóló üzeneteket kapni.

A profil adatok alapján manuálisan, kézzel létrehozott szűrők segítségével célzunk, építünk hírleveleket. Nincs automatizált adatfeldolgozással hozott döntés a folyamat során.

Az adatokat megismerők köre

A tárolt adatokat elsődlegesen a Grantool Kft. Illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Hívások naplózása

Központi számra érkező hívásokat automatán beolvasott üzenet bejátszása után rögzítjük minőségbiztosítási okokból (reklamáció esetén és véletlenszerűen kiválasztott hívásokat vezetők visszahallgatják és coaching keretében fejlesztik az ügyfélszolgálati csapat képességeit)

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a rögzítésre való figyelmeztetés után nem szakítja meg a hívást.(Infotv. 5.§ (1) bek. a ) pont)

Az adatkezelés célja

A szolgáltatás minőségének javítása, képzés

A kezelt adatok

Hívás meta-adatok és a hangfelvétel.

Az adatkezelés időtartama

A hangfelvételeket 5 évig őrizzük meg.

Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokhoz csak a Grantool Kft. jogosultsággal ellátott munkatársai férhetnek hozzá.

A rögzített felvételeket Szolgáltató harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át.

A hangfelvételen szereplő ügyfél az ügyfélszolgálaton keresztül juthat hozzá a hangfelvétel anyagához. Ehhez írásban meg kell adnia a hívás időpontját és a telefonszámát.

Biztonsági kamera rendszer

Grantool Kft. a 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. sz. alatti telephelyen lévő ügyfélszolgálat és raktár területén beltéren és az előtte levő parkoló területén kültéren, valamint a 1033 Budapest Szentendrei út 95. PP Center területén lévő irodáiban beltéren, elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, és vagyonvédelem céljából zártláncú hang- és képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy belép a kamerával megfigyelt területre (Infotv. 5.§ (1) bek. a ) pont) A megfigyelt terület bejáratainál jól látható módon elhelyezett táblák tájékoztatnak a megfigyelésről.

Az adatkezelés célja

Vagyon- és személyvédelem.

A kezelt adatok

Az érintettről, járművéről készült kép- és hangfelvétel.

Az adatkezelés időtartama

A megfigyelőrendszer az adatokat a cég győri telephelyén található zárt szerverszobában lévő hálózati tárolóra rögzíti. A merevlemez kapacitása kb. 30 napi adat tárolására elegendő. Ezt követően az új adatok a merevlemezen tárolt régi adatok törlésével-felülírásával kerülnek mentésre. 30 napnál régebbi adatok nem elérhetőek, nem visszaállíthatóak.

Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokhoz csak a Grantool Kft. jogosultsággal ellátott munkatársai férhetnek hozzá.

A rögzített felvételeket Szolgáltató harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

Adatfeldolgozók megnevezése

Webanalítika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés:

 • Név: Google LLC
 • Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
 • Telefon: N/A
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.google.com/
 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
 • Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting).
Célzott reklám megjelenítés:
 • Név: Facebook Inc.
 • Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Telefon: +1 650-543-4800
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.facebook.com/
 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
 • Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).
Naptár, telefon kontaktok:
 • Név: Apple Inc
 • Cím: Apple Park, 1 Apple Park Way, Cupertino, California, U.S.
 • Telefon: +1 800 220325
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.apple.com/
 • Tárolt adatok: naptárbejegyzések, telefon kontaktok.
 • Műveletek: naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkornizálása eszközök között.
Csomagszállítás:
 • Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
 • Telefon: +36 1 802 0265
 • E-mail: info@gls-hungary.com
 • Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
 • Tárolt adatok: Szállítási és számlázási adatok, e-mailcím és telefonszám
 • Műveletek: Csomagszállítás
Hírlevél küldés:
 • Név: Mailchimp
 • Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • Telefon: N/A
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://mailchimp.com/
 • Tárolt adatok: kontakt adat és hírlevél analitika
 • Műveletek: Hírlevél kiküldés
 • Név: SendinBlue
 • Cím: 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Franciaország
 • Telefon: N/A
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://sendinblue.com/
 • Tárolt adatok: kontakt adat és hírlevél analitika
 • Műveletek: Hírlevél kiküldés, Chat szolgáltatás
Könyvelés:
 • Név: Molnár és Bányai Kft.
 • Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
 • Telefon: +36 1 336-29-70
 • E-mail: mb@molnar-banyai.eu
 • Weboldal: https://www.molnar-banyai.hu
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: könyvelés, törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.
Online adatszolgáltatás (számlázó):
 • Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
 • Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.
 • Telefon: +36-1-427-3200
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.nav.gov.hu/
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.
 • Név: First Businesspost Kft.
 • Cím: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23.
 • Telefon: +36-1-696-1203
 • E-mail: sales@1stbp.eu
 • Weboldal: https://1stbp.eu/
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból.
SAP support:
 • Név: Contact Plus Consulting Kft.
 • Cím: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 63.
 • Telefon: +36 1 490 01 01
 • E-mail: kapcsolat@contactplus.hu
 • Weboldal: https://www.contactplus.hu/
 • Tárolt adatok: integrált vállalatirányítási rendszerben tárolt adatok
 • Műveletek: SAP támogatás, tanácsadás, fejlesztés
Webfejlesztés:
 • Név: LumiSys Kft.
 • Cím: 1011 Budapest, Hunyadi János út 5.
 • Telefon: +36 30 297 5317
 • E-mail: info@lumisys.eu
 • Weboldal: https://www.lumisys.eu/
 • Tárolt adatok: integrált vállalatirányítási rendszerben tárolt adatok
 • Műveletek: tanácsadás, fejlesztés, üzemeltetés
Szerver infrastruktúra:
 • Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
 • Telefon: +36 70 362 4785
 • E-mail: info@rackforest.hu
 • Weboldal: https://www.rackforest.hu/
 • Tárolt adatok: integrált vállalatirányítási rendszerben tárolt adatok
 • Műveletek: szerver infrastruktúra biztosítás, szerver üzemeltetés

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatjuk, hogy a A Grantool Kft. elektronikus felületein (https://www.grantool.hu, https://www.toolontool.hu, https://www.gorgozes.hu, https://www.hajtottszerszamok.hu, https://www.satuk.hu, https://kiesztergalas.hu, https://www.tokmanyok.hu, https://www.szerszatartok.hu, https://szogfejek.hu, https://www.dorzsarak.hu, https://www.meroeszkozok.hu, https://www.tooler.com weboldalak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngészőjében ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A Grantool weboldalaira látogatóként engedélyezi a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics

A Grantool Kft. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával a Grantool Kft. főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing

A Grantool Kft. a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Grantool Kft. Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Grantool Kft. hirdetésével találkozzanak. A Grantool Kft. a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Grantool Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Grantool Kft. és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Grantool Kft. mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

Facebook Remarketing

A Grantool Kft. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyezl/tilt le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítette a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Adatkezelés elvei

 • Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 • Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).
 • A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait a Grantool Kft. nem kezeli.
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban - meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban - hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 • Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
 • Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 • Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 • Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

Bizalmas adatkezelés

A Grantool Kft. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a weboldal és ügyviteli rendszere megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés az Ön részére és az Ön által megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

A Grantool Kft. sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a Grantool Kft. átadhatja személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá a Grantool Kft. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Grantool Kft. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Grantool Kft. számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Grantool Kft. által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a Grantool Kft. hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz.Az adat-kimentés funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk csak.

Adatbiztonság

Az adatbiztonság komplex kérdéskör érzékeny üzleti adatokat kezelő rendszerek esetén. A Grantool Kft-nél belső szabályok és folyamatok biztosítják az adatbiztonsági és adatvédelmi elvárások teljesülését minden területen:

 • Adatbiztonság
 • Hálózati biztonság
 • Adatok szétválasztása
 • Elérhetőség
 • Adatmentés, katasztrófa elhárítás
 • Azonosítás és hozzáférés szabályozás
 • Biztonság-tudatos szoftver fejlesztés
Minden Grantool Kft. által tárolt adat fizikailag az Európai Unió területén belül vagy GDPR által adatvédelmi szempontból egyenértékűnek tekintett országban tárolódik és érvényesek rá az EU-s adatvédelmi irányelvek.

Technológia

A Grantool Kft. rendszeresen frissít minden alkalmazott szoftvert az ismert támadási felületek kivédésére, minden szinten (Munkatársak által használt eszközök, Szerver operációs rendszer, Virtualizációs réteg, Vendég operációs rendszer, alkalmazás).

Szervereink a cég győri telephelyén és a LumiSys Kft. illetve Rackforest Kft. által biztosított szerverek lokációin találhatóak.

Titkosított adatmentés készül naponta, automatikusan és továbbításra kerül más adatközpontba, hogy katasztrófa esetén az adatok visszaállíthatósága biztosított legyen.

Hozzáférés védelem

Az infrastruktúrához csak a fent megjelölt adatkezelő és adatfeldolgozó cégek meghatározott munkatársainak van fizikai hozzáférése.

Hálózat biztonság

Több szintű tűzfalas védelem választja el az adatokat tároló szervereket a külvilágtól.

Több szintű behatolás- és adathalászat-támadás riasztás védi a tárolt adatokat. Nem használt szolgáltatások, protokollok és szoftverek eltávolításra kerülnek. Minden szerverünk minimális alapokból építkezik, csak a szükséges szoftvereket telepítve.

Rendelkezésre állás

Az üzleti alkalmazások rendelkezésre állása kritikus. Minőségi szerverekből épített infrastruktúránk garantálja, hogy az egyes komponensek meghibásodása ne vezessen a teljes szolgáltatás kieséséhez.

Adatmentés és katasztrófa elhárítás

Minden a Grantool informatikai rendszereiben rögzített adat közel valós időben több adathordozóra tükröződik.

Automatikus adatmentés naponta készül és titkosítva továbbítódik Magyarország területén található lokációkon.

A napi mentésekből való visszaállítást időszakosan teszteljük.

Azonosítás és hozzáférés szabályozás

Minden hozzáférés csak nevesített felhasználói fiókokon keresztül lehetséges a követhetőség biztosítására.

Felhasználói fiókokat erős jelszavak védik, jelszavak erősségét az alkalmazásba épített szabályok biztosítják. Minden jelszó titkosítottan kerül tárolásra.

Felhasználói fiókokat az ügyfél rendszerében adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználók kezelhetik.

A fiókokat jelszó-próbálkozás ellen automatizált blokkoló rendszer védi, ami több téves belépési kísérlet után az IP címet és a felhasználói fiókot is letiltja.

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adatait.

Ökölszabályként a biztonsági logok rendszertől függően 1 - 3 évig tárolódnak.

Személyes adatok megőrzése a törvényi előírásig, vagy a szerződésben foglaltakig, ha az ennél hosszabb időtávot kíván meg, illetve hírlevélről való leiratkozásig.

Részletes leírás az egyes adatkörökről, adatkezelési célokról és adat megtartási időkről a “Szolgáltatásaink” fejezet alatt.

Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulása megkérése nélkül, azonban az Ön megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás Önt nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adatai a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális tájékoztatót a felhasználó a Grantool Kft. weboldalán az „Adatvédelmi Tájékoztató” rész alatt illetve a győri ügyfélszolgálatunkon személyesen ismerheti meg.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a ugyfelszolgalat@grantool.hu címre küldött e-mailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatjuk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Győr, 2020. november 19.

Adatkezelési tájékoztató  |  Általános Szerződési Feltételek
Copyright 2020 GranTOOL Kft